banehvitrin support

پرداخت دلخواه

در این صفحه امکان پرداخت اینترنتی بصورت دلخواه برای واریز پبش پرداخت و یا مبلغ کل سفارشات مهیا می باشد !

برای استفاده از این امکان باید به رمز اینترنتی و cvv2 و تاریخ انقضای کارت بانکی خود دسترسی داشته باشید!

[pardakht_delkhah]

ارتباط با پشتیبانی بانه ویترین

آیا تمایل دارید به شما کمک کنم؟

بله لطفا خیر